Algemene voorwaarden

Privacy

UgoVino garandeert dat uw persoonlijke gegevens met zorg en vertrouwelijk  zullen worden behandeld.
Uw persoonlijke gegevens worden eventueel enkel ter beschikking gesteld van de koerierdienst die eventueel uw bestelling komt leveren en uw adres nodig heeft.
Uw persoonlijke gegevens worden niet meegedeeld aan, gedeeld met, verkocht of afgestaan aan derden die niet betrokken zijn bij deze dienstverlening.

Fles met kurksmaak
UgoVino verbindt zich er toe om een fles met een kurkprobleem te vervangen op voorwaarde dat de klant de slechte fles (zo vol mogelijk) en met originele kurk terugbezorgt binnen de 3 dagen na opening.
Wij vervangen deze wijn met eenzelfde fles die op dat moment in verkoop is (dat kan een ander jaartal zijn). Wij betalen geen flessen terug.

In welke gevallen vervangen wij geen slechte flessen:
- wijnen die slecht zijn geworden door té lange bewaring (bv. frisse witte wijn die 5 jaar of ouder is)
- wijnen die geoxideerd zijn door uitdroging (rechtop bewaard in een té droge en té warme bergplaats)
- wijnen die niet bij UgoVino aangekocht werden (cfr factuur of bestelbon)

Betwistingen

Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.

Wettelijke vermeldingen

Ondernemingsnummer
BE 0502.263.030

Verzakingsrecht
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Betalingen
Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt en afgezien van drukfouten.
De verkoopprijzen zijn onder voorbehoud van mogelijke marktschommelingen.  
Wij vragen  betaling op voorhand of bij levering :
- U kan uw bestelling betalen op voorhand: U schrijft het bedrag over op onze bankrekening. Nà ontvangst van uw betaling gaan we over tot levering van uw bestelling.
- U kan uw bestelling betalen bij levering .
U betaalt het totaalbedrag van uw bestelling aan de chauffeur bij levering.
Dit kan enkel in cash. Wij aanvaarden dan geen cheques, noch kredietkaarten.
De geleverde goederen blijven onze eigendom in volle recht zolang de verschuldigde bedragen niet totaal betaald zijn.
De sommen niet betaald op hun vervaldag zullen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest van 1% per maand opbrengen. Bovendien zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verhoging van het niet betaalde factuurbedrag/bestelbon worden toegepast van 15% met een minimum van € 50,00